Ljetna škola u Zadru "Informacijska tehnologija i mediji" 2018.

24.4.2018.

Od 27.8. do 31.8.2018.

Ljetna škola u Zadru "Informacijska tehnologija i mediji" 2018.

Mjesto provedbe projekta: Sveučilište u Zadru, Kampus, Franje Tuđmana 14i, 23 000 Zadar

Termin održavanja: od 27.8.-31.8.2018.
U prijepodnevnim satima će se održavati predavanja , a u poslijepodnevnim satima radionice, doktorski kolokviji, studentske prezentacije, terenska nastava.
Nastava će počinjati u 8:30 sati a završavati u 16.

Više o ljetnoj školi:
PROGRAM LJETNE ŠKOLE „INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I MEDIJI“, 2018.