Viralno novinarstvo: Uspon novog oblika novinarstva

Autor: Domagoj Bebić, Marija Volarević

Sažetak

Trenutne tehnološke i komunikacijske promjene koje su potaknute popularizacijom društvenih medija su promijenile način stvaranja i distribuciju vijesti. Koristeći zanimljiv, kreativan i djeljiv sadržaj u novinarstvu, kao što su infografi ke, ankete, videa, grafi ka, itd. primarni cilj je privući pažnju korisnika, a tek ga potom informirati. Trend u novinarstvu je postao poticanje korisnika da dijele sadržaj, stoga smo uveli novu vrstu vijesti koju nazivamo viralne vijesti. I dok tisak, a uz njih i online medijski narativi imaju prepoznatljivu strukturu vijesti, u viralnim vijestima fokus više nije na narativu, već u prezentaciji i distribuciji vijesti. Najbolji primjer ovakve vrste vijesti, je BuzzFeed portal koji je dobio globalnu pažnju i jedan je od najpopularnijih web stranica u svijetu. Svrha ovog rada je objasniti i teorijski uklopiti novu formu novinarstva koje je kreirano za privlačenje pažnje od strane korisnika, koje je moguće dijeliti (distribuirati) putem društvenih mreža te zahtijeva korisnikove interakcije kako bi se upotpunio distribucijski proces. Kroz tumačenje razlikovne uloge ove forme novinarstva, cilj ovog rada je preispitati „četverostruki kvadrat“ kojeg su predstavili Boczkowski i Siles te kroz kojeg objašnjavaju životni ciklus medijskih tehnologija. Putem četiri relativno različita kvadrata: proizvod/sadržaj, konzumacija/sadržaj, proizvod/materijalnost i konzumacija/materijalnost cilj ovog rada je objasniti promjene koje su donijele društvene mreže i nove tehnologije koje su iznjedrile ono što u ovom radu nazivamo viralnim novinarstvom.

Download: Klikni ovdje.