U svjetlu tiska: hrvatsko sudstvo u razdoblju pseudoustavnosti (1849. – 1851.)

Autor: Vlasta Švoger, Mirela Krešić

Sažetak

Novine su u 19. stoljeću bile najvažniji javni medij u Hrvatskoj te glavni medij za informiranje javnosti, ali i za diseminaciju novih ideja usmjerenih prema cjelovitoj modernizaciji hrvatskoga društva. Tijekom revolucionarne 1848. godine novine u Hrvatskoj odbacuju dotadašnju političku bezbojnost uvjetovanu cenzurom. U uvjetima (kratkotrajne) slobode tiska šire krug tema koje obrađuju te osim vijesti i službenih informacija počinju obrađivati i različite političke, društvene, kulturne i gospodarske teme te postaju platforma za širenje modernih, uglavnom liberalnih ideja. U radu se na temelju analize novinskih članaka objavljenih u liberalno usmjerenom zagrebačkom tisku prati kako je tekla reforma pravosuđa u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju pseudoustavnosti (1849-1851). Posebice se nastoji utvrditi kakvo je bilo stajalište hrvatske javnosti o potrebi reforme pravosuđa, samoj reformi te poteškoćama koje su pratile njezinu provedbu. Značajan dio novinskih tekstova odnosi se djelovanje suca kao važnog čimbenika pravosudnog sustava.

Download: Klikni ovdje.