Svakodnevica u multimedijskom okruženju: medijske prakse mladih i temporalna struktura svijeta života

Autor: Antonija Čuvalo

Sažetak

U radu autorica istražuje načine na koji mladi koriste svoje multimedijsko okruženje u kontekstu svakodnevnog života. U fokusu rada su pojam vremena i svakodnevni temporaliteti kako su (re)producirani u svakodnevnim interakcijama s različitim medijskim i komunikacijskim tehnologijama.. Autorica se oslanja na concept ‘svakodnevice’ (dailiness) (Scannell, 1996) koji proširuje i primjenjuje na multimedijsko okruženje kombinirajući fenomenološki pristup s konceptualizacijom vremena u okviru teorije domestikacije (Silverstone, 1993a, 1994). Primjenom kvalitativne interpretativne analize komunikacijskih dnevnika i autobiografskih refl eksija studenata identifi cirano je šest temporalnih žanrova medijskih upotreba: usporavanje, upravljanje tokovima, vremenski stroj, orijentacija prema javnim tokovima, prepuštanje tokovima i orijentacija prema personaliziranim tokovima. Identifi cirani žanrovi pokazuju kako korisnici u svojim svakodnevnim interakcijama s komunikacijskim medijima pregovaraju, suprotstavljaju se, potrvrđuju ili pokušavaju upravljati dominantnom temporalnom orijentacijom u društvima kasne modernosti.

Download: Klikni ovdje.