Studenti novinarstva u Hrvatskoj: njihova očekivanja, zadovoljstvo studijem i profesionalne aspiracije

Autor: Gordana Vilović, Dunja Majstorović, Inja Erceg

Sažetak

Iako je pitanje motivacije studenata za studiranje i očekivanja koja imaju od odabranog studija tema koja izaziva interes istraživača, u Hrvatskoj nema sustavnih istraživanja koja ispituju motive za studiranje novinarstva, kao ni iskustva studenata te zadovoljstvo studijem. Stoga je cilj ovog rada pružiti odgovore na pitanja o njihovim motivima, očekivanjima koja studenti imaju od upisanog studija, ispunjenju očekivanja, njihovom općenitom zadovoljstvu studijem kao i želji da rade u medijima. Također, cilj je ustanoviti ima li razlike između studenata prve i treće godine vezano za zadovoljstvo studijem, ispunjenje njihovih očekivanja te, u njihovim procjenama, mogućnosti zaposlenja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 109 studenata prve (36,7 % od kojih je 80 % ženskog spola) i treće godine (63,3 % od kojih je 83 % ženskog spola) preddiplomskog studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici su ispunjavali anketni upitnik s pitanjima zatvorenog tipa koji je konstruiran za potrebe ovog istraživanja. Rezultati su pokazali da su studenti treće godine nezadovoljniji upisanim studijem, pesimističniji u procjenjivanju svojih mogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja te skloniji odabiru odnosa s javnošću kao buduće profesije.

Ključne riječi: anketa, motivacija, studenti novinarstva, zadovoljstvo studijem, zaposlenje
Download: Klikni ovdje.