Povijest vijesti kao rada u SAD prije I. svjetskog rata

Autor: John Nerone

Sažetak

Ovaj članak pokušava dati povijesni pregled vijesti kao rada kroz period industrijalizacije sustava vijesti u Sjedinjenim Američkim Državama. Počinje tako da označava prikupljanje vijesti radom i propitkuje razliku između intelektualnog i mehaničkog rada u industriji vijesti. Zatim istražuje načine proizvodnje vijesti, identificira pritiske na poslu i rastuću podjelu rada. Koristeći zapisnik odabranih lokalnih članova Međunarodne udruge tiskara (ITU), daje zapažanja o zanatskim sindikatima unutar novina, a zatim suprotstavlja tu povijest projektu profesionalizacije zaposlenika redakcije. Zaključak rada je razmišljanje o udruživanju novinara i tiskara kao obrtnika, te pitanje može li takav projekt ponuditi rješenje za ispravljanje stalne klasne pristranosti u kapitalističkim novinarskim sustavima.

Ključne riječi: novinarski rad, novinarstvo, povijest, rad, sindikalizam, tiskarstvo
Download: Klikni ovdje.