Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa

Autor: Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek, Aleksanda Uzelac

Sažetak

Na temelju kritičke analize potprograma Kultura programa Kreativna Europa usvojenog 2013. godine, u članku se razmatraju policy implikacije položaja kulture, i analiziraju promjene u razumijevanju uloge i položaja kulture u široj političkoj agendi Europske unije. Nakon kratke analize promjenjivog diskursa Europske unije koji se odnosi na sektor kulture i medija, autorice analiziraju širi politički kontekst programa Kreativna Europa. Tema se analizira razmatrajući političku arhitekturu programa Kreativna Europa i njegovu izvedivost, dajući naglasak na uvjete ugovora s dionicima. Autorice istražuju je li instrument prilagođen trenutnoj situaciji i kako odgovara na potrebe sektora. Istraživanjem predloženih i usvojenih instrumenata programa Kreativna Europa, autorice pokazuju putanju diskursa „konkurentnosti“ u stvaranju programa i njegovo dodatno jačanje u najnovijim politikama za kulturni sektor.

Ključne riječi: Europska Unija, javna politika, kulturna politika, kulturni sektor, program Kreativna Europa
Download: Klikni ovdje.