Politika tržišta rada i medijski rad u Švedskoj

Autor: Fredrik Stiernstedt

Sažetak

Cilj ovog rada je analizirati neke nedavne promjene u politici tržišta rada i radnog prava kako bi se pokazalo kako su promjene te vrste regulative imale posljedice za rad u medijskim industrijama. Iako je tijekom posljednjeg desetljeća proveden značajni broj istraživanja o medijskom radu, prilično je neuobičajeno u kritičnim medijskim studijama povezati takvo istraživanje s politikom i regulacijom. Ono što želim naglasiti ovim člankom jest da se povećani prekarni rad i deprofesionalizacija koja se događa unutar medijskog rada, kao što je dokumentirano u ranijem istraživanju, moraju razumijevati u skladu s političkim promjenama i političkim odlukama, a ne da se na njih gleda samo kao na ekonomske ili tehnološke pomake unutar medijske industrije. Ovaj rad stoga doprinosi trenutnom znanju o odnosima između politike tržišta rada i medijske industrije u Švedskoj te kao takav doprinosi trenutnom znanju o tim odnosima u nordijskoj socijalnoj državi, sa svim svojim posebnostima i razlikama od drugih dijelova Europe i svijeta. Međutim, rezultati i rasprava u ovom članku povezani su i općenito važni za europska nastojanja u području politike tržišta rada, kao i medija.

Ključne riječi: besplatni rad, medijska proizvodnja, medijski rad, neplaćeni rad, politika tržišta rada, pripravništvo
Download: Klikni ovdje.