Percepcija utjecaja medija na sliku tijela kod djevojaka i mladića u adolescenciji

Autor: Inja Erceg Jugović, Gordana Kuterovac Jagodić

Sažetak

Sredstva javnog informiranja poput tiska i vizualnih medija imaju veliku moć u prijenosu sociokulturalnih ideala te isticanju (ne)poželjnosti određenih tjelesnih karakteristika utječući na sliku tijela, posebice kod adolescenata koji čine osjetljivu skupinu zbog ranjivog razdoblja u kojem se nalaze. Slika tijela je subjektivna reprezentacija vlastitog tjelesnog izgleda koja odražava doživljaje, misli i osjećaje osobe vezane uz svoje tijelo. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati rodne razlike i razlike između adolescenata u ranoj i kasnoj adolescenciji u njihovoj percepciji utjecaja medija na sliku tijela. 430 učenica i učenika 5., 6. i 7. razreda osnovne škole (rana adolescencija: M=12.21; SD=.948; 47.1% djevojaka) te 626 učenica i učenika 3. i 4. razreda srednje škole (kasna adolescencija: M=17.15, SD=.601; 58.2% djevojaka) ispunilo je ljestvicu utjecaja medija Upitnika percipiranih sociokulturalnih utjecaja na sliku tijela i promjenu tjelesnog izgleda (The Perceived Sociocultural Infl uences on Body Image and Body Change Questionnaire; McCabe i Ricciardelli, 2001). Rezultati pokazuju kako djevojke doživljavaju snažniji utjecaj medija na mršavljenje od mladića koji doživljavaju snažniji utjecaj medija na dobivanje na tjelesnoj težini i povećanje mišićavosti. Djevojke u kasnoj adolescenciji u odnosu na one u ranoj doživaljavaju snažniji utjecaj medija na mršavljenje, a mladići na dobivanje na tjelesnoj težini. Dobiveni rezultati razumljivi su pod vidom rastuće socijalne poželjnosti mršavog ženskog tijela i mišićavog muškog tijela koji predstavljaju ideale ženskog odnosno muškog tjelesnog izgleda današnjice. Dobne razlike u percepciji utjecaja medija na sliku tijela objašnjiv je povećanjem svijesti o idealnom tjelesnom izgledu tijekom adolescencije. Dobivene spoznaje upućuju na važnost osvještavanja utjecaja koji mediji imaju na sliku tijela te mogu poslužiti kao smjernice u osmišljavanju preventivnih i intervencijskih programa nezadovoljstva tijelom.

Download: Klikni ovdje.