Od rada iz nade do nade za novinarstvo: karijerni putovi prekarnih novinara milenijske generacije u Sloveniji

Autor: Jožica Čehovin Zajc, Tinca Lukan

Sažetak

Karakteristike novinarstva od samog početka bile su nepredvidljivost, poslovanje u svojstvu slobodnjaka i prekarni rad, a manje je poznato što se događa s nesigurnim zaposlenjem u novinarstvu tijekom vremena. Kako bi popunili tu prazninu u istraživanju, cilj je studije proučavanje tijeka karijere i strukturnoga konteksta novinara milenijske generacije u Sloveniji u prekarnim uvjetima rada. Uvid u strukturne uvjete slovenskog novinarstva dobili smo analizom dubinskih intervjua s predstavnicima medijskih organizacija. U svrhu razumijevanja njihovih karijernih tranzicija, pomoću longitudinalnog istraživanja pratile smo karijere prekarnih novinara i provele dubinske intervjue s njima 2017. godine, a zatim smo ih ponovile 2021. Rezultati ukazuju na to da je mlade na početku karijere u profesiju privukla profesionalna uloga koja novinare prikazuje kao pse čuvare, a poduprla je i takozvani rad iz nade. Novinari su bili motivirani i voljni raditi prekovremeno jer su očekivali da će ih stabilan posao čekati odmah „iza ugla“. Nakon godina rada iz nade, strukturni su se uvjeti novinarstva pogoršali, a novinari su shvatili da im rad iz nade neće omogućiti stabilan radni odnos u medijskim organizacijama. Uslijed te spoznaje jedna se grupa prebacila na odnose s javnošću, ali i njezini predstavnici i dalje sami sebe smatraju novinarima, a ideale novinarstva cijene takoreći izdaleka. Druga grupa prilagodila je svoj način života i ekonomske interese mogućnostima koje im nudi nastavak rada u novinarstvu, makar i izvan medijskih struktura i u prekarnim uvjetima rada. Na temelju proučavanja te druge grupe saznajemo da prekarni i nedovoljno plaćeni, ali izrazito motivirani novinari održavaju novinarske ideale.

Ključne riječi: emocije, ideologija, karijera, milenijska generacija, novinarstvo, prekarizacija, rad iz nade
Download: Klikni ovdje.