Novinarstvo u javnom interesu: Definicije i interpretacije u novinarskoj etici i pravu

Autor: Rok Čeferin, Melita Poler

Sažetak

Literatura o novinarskoj etici i pravu ne sadrži općeprihvaćenu definiciju javnog interesa. Cilj je ovog članka ustanoviti stajališta triju sudova o javnom interesu – Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Republike Slovenije i Ustavnog suda Republike Hrvatske – da bi se utvrdilo je li sudska praksa pružila konkretnije smjernice za razumijevanje stvarnog značenja novinarstva u javnom interesu. Na temelju naše analize predlažemo široku definiciju u kojoj se informacije od javnog interesa odnose na podatke koji su toliko objektivno važni društvu da pravo javnosti da bude informirano o tim podatcima nadilazi ljudsko pravo ili slobodu, ili privatni ili javni interes, koji bi inače zahtijevali da se podatci javno ne objave. Informacije od javnog interesa mogu biti dio političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog ili nekog drugog konteksta. Bit je javnog interesa da se radi o važnom pitanju, čija se važnost može jedino vrednovati na razini pojedinačnog slučaja uzimajući u obzir sve okolnosti određenog slučaja.

Ključne riječi: Europski sud za ljudska prava, javni interes, novinarska etika, novinarstvo, Ustavni sud
Download: Klikni ovdje.