Medijsko izvještavanje o djeci u skrbi i alternativnoj skrbi: analiza sadržaja hrvatskih dnevnih novina

Autor: Stjepka Popović, Kristina Kampić

Sažetak

Način na koji mediji izvještavaju o djeci u skrbi i različitim oblicima skrbi može imati utjecaj na stavove prema djeci, skrbnicima, institucijama i osobama koje rade u sustavu skrbi. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj su mjeri i kako hrvatske dnevne novine izvještavale o djeci u skrbi tijekom 2014. godine. U radu je korištena metoda kvantitativne analize sadržaja novinskih priloga o djeci u skrbi u četiri hrvatske dnevne novine (jedne nacionalne i tri regionalne). Dnevne novine su rijetko izvještavale o djeci u skrbi i različitim oblicima skrbi (N=78), pri čemu su dominantno izvještavale o konkretnim slučajevima u negativnom kontekstu. Djecu su najčešće prikazivale kao „jadnu djecu” žrtve roditeljskih sukoba, zanemarivanja i nasilja u obitelji, pri čemu su i dalje kršile dječje pravo na privatnost i sudjelovanje u medijima, nerijetko uz korištenje senzacionalističkog sadržaja i stila. Od svih oblika skrbi, jedino su o udomiteljstvu izvještavale u dominantno pozitivnom kontekstu.

Ključne riječi: alternativna skrb, djeca u skrbi, medijska prezentacija, medijsko izvještavanje
Download: Klikni ovdje.