Emocije u komentarima građana na Internetu kao pretkazatelji izbornog uspjeha

Autor: Danira Matijaca

Sažetak

Građani izražavaju stavove prema političarima i politikama kao posebne vrste prosudbi obojanih emocijama koje nazivamo sentimentima. Na taj način sudjeluju u oblikovanju javnog mnijenja koje se može očitovati na više načina. Danas je moguće javno mnijenje izraziti kroz komentare građana na mrežnim mjestima poput novinskih portala, foruma i blogova. Analiza sentimenata u takvim komentarima pruža nam uvid u njihova temeljna uvjerenja i političke profi le, što je osobito važno političarima kada u vrijeme prije izbora žele istražiti javno mnijenje. Takva se analiza zasniva na uočavanju sentimenata izraženih kroz riječi i izraze u komentarima građana na Internetu. U ovom su radu prikazani rezultati automatske i ručne analize sentimenata na novinskim portalima u različitim državama. Uočeno je da građani uglavnom imaju negativno javno mnijenje o političarima i politikama te da različiti novinski portali okupljaju građane različitih političkih profi la. Na temelju usporedbi karakteristika javnog mnijenja i izbornih rezultata može se zaključiti da rezultati analize sentimenata mogu poslužiti kao pretkazatelji izbornog uspjeha.

Ključne riječi: analiza sentimenata, izbori, javno mnijenje, komentari građana, novinski portali, semantička orijentacija
Download: Klikni ovdje.