Analiza i izrada besplatnih programa za analizu sentimenta

Autor: Josip Mihaljević

Sažetak

U radu se analiziraju besplatni računalni programi za analizu sentimenta (mi- šljenja, osjećaja, stava) koji mogu izraziti pozitivan, neutralan ili negativan stav o sadržaju teksta na temelju određenih kriterija unutar algoritma. Na početku rada objašnjava se što su programi za analizu sentimenta, kojim se tehnikama koriste te se iscrpno objašnjavaju dosadašnja istraživanja. Analiziraju se dvije skupine besplatnih mrežnih programa. Jedna skupina programa služi za analizu sadržaja napisanoga ili kopiranoga teksta, a druga za analizu sentimenta objava na društvenim mrežama, blogovima ili kojemu drugom obavještajnom tipu mrežnih stranica. Programi iz obiju skupina odabrani su na temelju recenzija s informatičkih portala te popularnosti na mrežnim tražilicama poput Googlea i Binga. Za prvu skupinu programa analizirane su tehnike koje se koriste za analizu teksta, dodatne mogućnosti koje se mogu koristiti tijekom analize teksta te se pokazuje koju procjenu sentimenta programi daju za odabrani dio teksta iz recenzije i koliko ga precizno analiziraju. Za drugu skupinu programa analizira se koje društvene mreže, blogove te ostale tipove obavještajnih stranica obuhvaćaju te na koji način prikazuju rezultate obrađene analizom. Iz analize obiju skupina programa dolazi se do zaključka o mogućnostima njihova korištenja te kvaliteti usluga. Također se prikazuje kako se može izraditi vlastiti program za analizu sentimenta s pomoću mrežno dostupnih kodova i dodataka za programski jezik Python. Na temelju tih dostupnih resursa napravljena su dva program od kojih prvi služi kao demoinačica za hrvatski jezik te daje informacije o stavu vezanom za upisani tekst, a drugi program dohvaća posljednje tweetove koji sadržavaju određenu riječ te izrađuje grafikon koji prikazuje stavove u tweetovima koji sadržavaju tu riječ.

Ključne riječi: algoritmi, analiza teksta, društv ene mreže, izrada programa, programi za analizu sentimenta
Download: Klikni ovdje.