Poricanje rada

2.10.2016.

Poricanje rada Mirele Tolić, Renate Jukić i Vesne Josipović "Multimedijsko učenje i vrednovanje matematičkih panoa na primjeru GeoGebre" Medijska istraživanja, vol 21, no 2, od veljače 2016, str. 125-153, UDK 37.091.33-028.2

Poricanje rada

 

Multimedijsko učenje i vrednovanje matematičkih panoa na primjeru GeoGebre

Multimedia Learning and Evaluating Mathematical Billboard on the Example of GeoGebra, autorica  Tolić, Mirela; Jukić, Renata; Josipović, Vesna, objavljen:

a) Medijska istraživanja, vol 21, no 2, od veljače 2016, str. 125-153, UDK 37.091.33-028.2

b) Medijski dijalozi ,No 23, vol 9, februar 2016., str. 439-464, UDK 51:004.451.9

Uredništvo časopisa Medijska istraživanja/Media Research ovim želi obavijestiti cijenjene čitatelja i kolege da povlači članak autorica Mirele Tolić, Renate Jukić i Vesne Josipović „Multimedijsko učenje i vrednovanje matematičkih panoa na primjeru GeoGebre“

(„Multimedia Learning and Evaluating Mathematical Billboard on the Example of GeoGebra“) objavljen u Medijskim istraživanjima volumen 21, br. 2, 2016. god. str. 125-153.

Članak poričemo zbog nekorektnog ponašanja autorica unutar znanstvene zajednice koje se odnosi na slanje istoga rada za objavu u nekoliko časopisa te nepoštivanje autorstva.

Uočeno je da je ovaj rad prihvaćen i objavljen u dva časopisa:

Medijska istraživanja, vol 21, no 2, od veljače 2016, str. 125-153, UDK 37.091.33-028.22

http://hrcak.srce.hr/mediaresearch?lang=en

Medijski dijalozi (Podgorica), no 23, vol 9, februar 2016., str. 439-464, UDK 51:004.451.9 https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2016/02/md-23.pdf

Također je poslan za objavu u treći Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu ISSN 1330-0059, izdavač Hrvatski pedagoško-književni zbor, glavna i odgovorna urednica prof.dr.sc. Dubravka Miljković.

U kontaktu s glavnim urednikom časopisa Medijski dijalozi iz Crne Gore dr.sc. Mimom Draškovićem i prof.dr.sc. Dubravkom Miljković, glavnom urednicom časopisa Napredak ustanovljeno je da je članak poslan u sva ta tri časopisa u različitim vremenskim periodima i nije povučen nakon što je prihvaćen za objavu prvi puta te su u svima provedeni recenzentski postupci. S posebnim žaljenjem ustanovili smo da se tek u trećem postupku recenziranja ustanovilo postojanje nepoštivanja autorski prava u nekim dijelovima članka. te se zbog toga ispričavamo čitateljima Medijskih istraživanja.

Iako nismo imali mogućnost spriječiti dvostruko objavljivanje ovoga rada, uredništvo časopisa Medijska istraživanja/Media Research se ovim ispričava svojim čitateljima, autorima i kolegama i obavještava da smo poduzeli sve potrebne mjere da se objavljeni članak porekne prema etičkim načelima znanstvene prakse, a svaka daljnja suradnja s autorima članka je prekinuta.